Visoline (VL)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Izolowany, dwukomorowy system okienno-drzwiowy. Jeden z pierwszych systemów Aliplast. Systeme wciąż udoskonalany i rozwijany technologicznie. Najbardziej rozpowszechniony w łagodniejszych klimatach, na zachodzie i południu Europy. Głębokość profili ościeżnicowych okien i drzwi oraz słupków: 51 mm, głębokość skrzydeł okiennych 60 mm. VISOLINE oferuje mnogość rozwiązań technicznych, które sprostają oczekiwaniom i potrzebom każdego architekta. Szeroka gama profili uzupełniających (profile podokienne, parapetowe, zmiennokątowe, profile wzmacniające) pozwalają na łatwy montaż nawet przy zastosowaniu nietypowych rozwiązań budowlano-architektonicznych. Możliwe grubości wypełnień dla okien i drzwi to od 4 mm do 37 mm.

 


ZASTOSOWANIE

 - okna jednorzędowe jednodzielne stałe oraz otwierane ze skrzydłem uchylnym, rozwiernym lubuchylno-rozwiernym
- okna obrotowe i otwierane na zewnątrz - drzwi balkonowe jedno lub dwudzielne rozwierane lub uchylno rozwierane
- witryny szklone szybami zespolonymi i szkłem pojedynczym - drzwi jedno- i dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, z doświetlami górnymi i bocznymi